Příspěvek VZP

VZP nabízí dětem do 18 let příspěvek až 500,- na prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Touto prevencí jsou míněny kurzy pohybových aktivit, které pořádají sportovní kluby a spolky (Česká unie sportu apod., národní sportovní svazy apod.), taneční kroužky, Sokol, Orel, Slavoj a další. Prevence onemocnění je zajištěna pravidelnou pohybovou aktivitou, min. 1x týdně po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců.